Vanhojen lainojen yhdistäminen – onko siinä järkeä?

Syksyllä 2019 voimaan tulleen kulutusluottojen korkokaton vuoksi lainojen yhdistämisen kysyntä kasvoi Suomessa. Korkokaton ansiosta kulutusluottojen nimelliskorko (vaihtuva tai kiinteä korko) saa olla maksimissaan 20 % ja muut vuosittaiset lainan kulut maksimissan 150 euroa. Tämä lakiuudistus teki mahdolliseksi luotonomistajille kilpailuttaa vanhojen kulutusluottojen ja luottokorttivelkojen yhdistelylainan niin, että siitä koituisi vuosittaisia säästöjä lainakuluissa. Säästöt eivät kuitenkaan kaikissa tilanteissa ole mahdollisia, vaan edellyttävät luotonomistajalta kykyä laskea nykyisten luottojen kuluja ja vertailla eri luottotarjouksia, jotka eivät kaikissa tapauksissa tule halvemmaksi. Yhdistelylainan luottotarjoukseen vaikuttaa myös paljon muut luotonomistajan seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon, jos miettii lainojen yhdistämistä säästömielessä. Yhdistelylainoilla on kuitenkin paljon etuja:

  • Lainanhoitokulut pienenevät
  • Oman talouden hallinta helpottuu
  • Lainan korot voivat madaltua merkittävästi
  • Mahdollisuus joustavampaan takaisinmaksuun

Vanhojen lainojen yhdistämisen edut

Luotonomistajat, joilla on yksi tai useampi laina otettuna ennen vuoden 2019 kulutusluottojen korkokattouudistusta, voivat hyötyä lakiuudistuksen myötä merkittävästi lainojensa yhdistämisestä. Nimelliskorot ja vuosittaiset lainanhoitokulut ovat nyt aiemmasta poiketen rajoitettu tiettyyn maksimimäärään. Nykyiset matalammat kulut ja korot voivat merkitä useiden satojen eurojen säästöjä vuositasolla, mutta säästöjä voi koitua myös lakiuudistuksen jälkeen otetuista kulutusluotoista ja korttiluotoista. Tällöin säästö voi perustua luotonhoitomaksujen vähenemiseen vuositasolla, jos luotonomistajalle on kertynyt useita hoitomaksullisia luottoja. Tällaisessa tilanteessa monen pienenkin lainan yhdistäminen voi olla järkevää sekä taloudenhallinnallisesti aikaa säästävää. Monen lainan korkojen ja kulujen laskeminen voi myös paljastaa syitä, miksi lainojen yhdistäminen yhdeksi voisi olla järkevämpi valinta.

Pienempien kulutusluottojen ja luottokorttilainojen yhdistäminen yhdeksi isommaksi yhdistelylainaksi voi tarjota myös mahdollisuuden joustavampaan takaisinmaksuun. Joustavuus voi olla yksi syy, miksi yhdistelylaina voi olla hyvä valinta, jos taloudellisessa tilanteessasi on tulossa muutoksia esimerkiksi eläkkeen, opintojen tai äitiyden vuoksi. Näissä tilanteissa tulotaso madaltuu tietyksi aikaa, mutta menot pysyvät tasaisempina, jolloin joustavuus luotonmaksussa voi olla merkittävä taloutta tasapainottava tekijä. Tällaisessa tilanteessa tulee kuitenkin arvioida tarkkaan oman talouden tilaa ja ottaa huomioon, että tulotason madaltuminen voi vaikuttaa myös yhdistelylainan myönnettävyyteen. Pelkkään takaisinmaksun joustavuuteen huomion kiinnittäminen ei kuitenkaan takaa sitä, että lainojen yhdistämisestä koituisi säästöjä, joten kannattaa huomioida myös kulut ja korot pidemmällä aikavälillä.

Yhdistelylainojen sudenkuopat

Puhuttaessa kulutusluottojen ja luottokorttivelkojen yhdistämisestä voidaan helposti erehtyä luulemaan, että säästöt ja edut ovat automaattisia jokaisessa tapauksessa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa läheskään kaikkien kohdalla, ja syy löytyy kulutustottumuksien ja luottojen moninaisuudessa. Yhdistelylaina ei ole oikotie onneen, eikä se takaa luotonomistajalle tasapainoisempaa taloudenhallintaa, jos omiin kulutustottumuksiin ei kiinnitä huomiota tulevaisuudessa. Myös suuret erot luottojen kulujen ja korkojen välillä voivat vaikuttaa jopa negatiivisesti, jos tietynlaiset lainat yhdistetään yhdeksi ilman tietoa todellisista vuosittaisista kustannuksista. Tässä kohtaa luotonomistaja onkin suuresti vastuussa oman taloutensa tietämyksestä ja hallinnasta, koska luotontarjoajat eivät ota vastuuta siitä, että yhdistelylainan omistajan talous paranee. Se vastuu on luotonomistajalla itsellään.

Yhdistelylainaa harkittaessa yksi yleisimmistä virheistä on keskittyä liikaa maksettavan kuukausierän määrään. On toki loogista ajatella saavansa hyvä tarjous, jos kuukausierät pienenevät nykyisestä, mutta sen lisäksi kannattaa tarkastella myös lainan kokonaiskustannuksia ja laina-aikaa. Kannattaakin puntaroida onko pienemmät kuukausierät pidemmällä aikavälillä edullisempia kuin hieman suuremmat kuukausierät lyhyemmällä aikavälillä. Kyse on oman talouden tasapainottamisesta realistisilla kuukausierillä ja laina-ajalla, jonka vastuu jää lainanomistajalle itselleen. Oman maksukyvyn ja taloudellisen tilanteen mukaan muodostettu yhdistelylaina joustavammalla takaisinmaksulla voi olla kuitenkin talouden hallinnan kannalta parempi vaihtoehto kuin monta pientä lainaa, mutta ilman vastuunottoa ja oman talouden hallintaa voi lainojen yhdistämisestä olla kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä.

Yhdistelylainojen edut ovat yksilöllisiä

Yhdistelylainojen ehtoihin vaikuttaa esimerkiksi luotonhakijan yksilöllinen talous- ja työtilanne muiden mahdollisten seikkojen lisäksi. Tämän vuoksi luotonhakijoille ei ole olemassa yhtä ja samaa yhdistelylainatarjousta, vaan yhdistelylaina on aina henkilökohtainen lainatarjous, joka perustuu lainanmyöntäjien arvioimaan luotonhakijan luotonkantokykyyn. Henkilökohtaista lainatarjousta tutkiessa on tärkeää kiinnittää huomiota todelliseen vuosikorkoon, joka kertoo haetun lainan kokonaiskustannuksista. Yhdistelylainan korkotaso määräytyy vasta lainanmyöntäjän tutustuttua luotonhakijan henkilökohtaisiin tietoihin sekä haettuun lainasummaan, joka voi vaihdella eri luotontarjoajien välillä. Koska korkotasoissa ja yhdistelylainan ehdoissa voi olla suuriakin eroja eri luotonantajien välillä, kilpailutus on tärkeää, jos haluaa varmistaa itselleen taloudellisesti järkevän lainaratkaisun. Omaan talouteen sovitettu yhdistelmälaina voi olla hyvin laskelmoituna kannattava ratkaisu.

Tutustu ja lue lisää lainojen yhdistämisestä siihen keskittyneeltä sivustolta: yhdista-lainat.fi